ប្រទេសអ៊ុយប៊ែគីស្ថានបង្កើតមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ Blockchain របស់រដ្ឋ

យោងតាមឯកសារដែលបានចេញផ្សាយ នៅលើគេហទំព័ររបស់រដ្ឋាភិបាលផ្លូវការកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី 2 ខែកញ្ញាបានឱ្យដឹងថា ប្រធានាធិបតីអ៊ុយប៊ែគីស្ថាន លោក Shavkat Mirziyoyev បានបញ្ជាឱ្យបង្កើតមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ប្លុកទ្រទ្រង់រដ្ឋមួយឈ្មោះថា “Digital Trust”។

គោលបំណងរបស់មូលនិធិនេះ គឺដើម្បីរួមបញ្ចូល Blockchain ចូលទៅក្នុងគម្រោងនានារបស់រដ្ឋាភិបាល ដូចជាការថែទាំសុខភាព ការអប់រំ និង​ តំបន់វប្បធម៌។ អង្គការនេះក៏នឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវិនិយោគអន្តរជាតិ នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលអ៊ុយប៊ែគីស្ថានផងដែរ។ Digital Trust នឹងត្រូវបានផ្តល់មូលនិធិ ដោយទីភ្នាក់ងារជាតិ នៃការគ្រប់គ្រងគម្រោងបន្ថែម ទៅលើប្រាក់កម្ចី និង ជំនួយឥតសំណងអន្តរជាតិ។

នៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរនាពេលថ្មីៗនេះដើម្បីគាំទ្រដល់ឧស្សាហកម្ម Blockchain និង រូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិក នៅក្នុងប្រទេសអ៊ូសបេគីស្ថាន លោក Mirziyoyev បានអនុម័តគំនិតផ្តួចផ្តើមច្បាប់ ដែលនឹងធ្វើសមាហរណកម្ម Blockchain នៅក្នុងតំបន់សាធារណៈផ្សេងៗនាពេលអនាគត។

កាលពីខែកក្កដាលោក Mirziyoyev បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាស្តីពីវិធានការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអ៊ូសបេគីស្ថាន។ ឯកសារនេះបានធ្វើឱ្យ Blockchain ដែលត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងទិដ្ឋភាពជាក់លាក់នៃរដ្ឋបាលសាធារណៈ។

ក្រោមការបញ្ជាទិញនេះ កម្មវិធីធ្វើសមាហរណកម្ម Blockchain ត្រូវបានចាប់ផ្តើមត្រឹមឆ្នាំ 2020។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង គមនាគមន៍ត្រូវតែបង្ហាញនូវគម្រោងបញ្ចូល Blockchain សម្រាប់ការទូទាត់អន្តរជាតិ និង ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និង ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម។

លោក Mirziyoyev បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ស្តីពីបទបញ្ជានៃការជួញដូរ រូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិក ដែលបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី 2 ខែកញ្ញា។ យោងតាមច្បាប់ថ្មី ជនបរទេសអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មរូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយប៊ែគីស្ថាន តាមរយៈការបង្កើតក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេស។ ច្បាប់នេះក៏បញ្ជាក់ផងដែរ អំពីតម្រូវការមូលធនអប្បបរមាប្រហែល 710,000 ដុល្លារ ដើម្បីបង្កើតការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិក។

លើសពីនេះទៅទៀត អ្នកជួញដូររូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិកនឹងមិនស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ជាទីផ្សារអ៊ុយប៊ែគីស្ថាន ហើយនឹងត្រូវសម្រាលកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេ ក្នុងការបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលពីការជួញដូរ។

ក្រោមច្បាប់ថ្មី ការផ្លាស់ប្តូរអ៊ីនធឺណេតត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្ម និង ប្រឆាំងនឹងការលាងលុយ។ ពួកគេក៏មានកាតព្វកិច្ចរក្សាព័ត៌មានអំពីប្រតិបតិ្តការអេឡិចត្រូនិក ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន និង លិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេរយៈពេលប្រាំឆ្នាំ។

ប្រភព៖ Coin Telegraph

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *